مدیر جهادکشاورزی ازنا گفت: رکورد تولید گندم در استان لرستان توسط شهرستان ازنا زده شد .

خیرالله درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار ازناخبر اظهار داشت : با اتمام عملیات خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزانِ شهرستان ازنا بیش از ۶۴۷۰۰ تن گندم از کشاورزان شهرستان ازنا خریداری و تحویل مراکز خرید گردیدکه بر این اساس شهرستان ازنا با تأمین بیش از ۲۲/۵ درصد از کل خرید گندم استان رتبه نخست تولید گندم لرستان را در سال زراعی ۹۸_۹۹ به خود اختصاص داد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ازنا افزود: میزان گندم تولیدی شهرستان حدود ۸۰۰۰۰ تن بوده است که از این مقدار ۶۴۷۰۰ تن به عنوان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان تحویل مراکز خرید گردیده است.

وی عنوان کرد: همچنین حدود ۵۰۰ تن گندم بذری حاصل از مزاری گندم پرورشی و مادری نیز جهت تأمین بذر مورد نیاز برای کاشت در سال زراعی آینده از کشاورزان طرف قرار داد شرکت های تامین بذر خریداری گردیده است.