مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه سپاه ناحیه ازناآغاز شد.

به گزارش ازناخبر، مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه سپاه با «شعار ملت امام حسینیم» با توزیع ۱۱۰۰ بسته معیشتی درشهرستان ازنا به همت بسیج محلات و مساجد ، بسیج جامعه زنان (پایگاههای حوزه های فاطمه الزهرا (س) ؛ خدیجه کبری(س) و بنت الهدی ) ؛ بسیج دانشجویی و خیرین آغاز شد.