با پیگیری حسین گودرزی نماینده دورود و ازنا ۱۶ پزشک متخصص جدید در شهرستان های دورود و ازنا حضور خواهند یافت

به گزارش ازناخبر؛ از ابتدای مهرماه ۱۶ پزشک متخصص با پیگیری های مستمر نماینده دورود و ازنا، دکتر نیکبخت ریاست دانشگاه  علوم پزشکی لرستان، دکتر ثروتی رئیس شبکه بهداشت و درمان دورود و دکتر قیصری رئیس شبکه بهداشت و درمان ازنا به کادر درمانی شهرستانهای دورود و ازنا اضافه می گردند.

حسین گودرزی با اشاره به نیاز بیشتر به پزشکان متخصص در دورود و ازنا  گفت: از مجموع پزشکان متخصصی که به استان وارد می شوند ما توانستیم ۱۶ پزشک را برای دو شهرستان دورود و ازنا جذب نماییم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اشاره به تلاش برای جذب تعداد بیشتر پزشکان متخصص در روزهای آینده افزود:  امیدواریم اضافه شدن متخصصان جدید یاری دهنده کادر درمان در ایام کرونائی باشند.