محمد خاتمي از سران فتنه و از حاميان اصلي دولت روحاني در ادامه كنشهاي انتخاباتي اصلاح‌طلبان، با انتشار ويديويي پس از چند سال از خودش رونمايي كرد.

به گزارش ازناخبر ، آقای تَکرار بدون عذرخواهی از مردم بابت تشویق به رأی دادن به روحانی و بدون اشاره به مقصر بودن اصلاح طلبان در مشکلات معیشتی امروز، سعی کرد با کلی‌گویی‌های همیشگی خود و جریان متبوعش را دغدغه مند مردم نشان دهد

حدود ٩ ماه مانده به انتخابات جریان اصلاحات تلاش می کند با فاصله‌گرفتن از دولت و همچنین با تولید سوژه‌های داغ رسانه‌ای و انتخاباتی از پاسخگویی به عملکرد دولت مورد حمایتش فرار کند و همچنین نام خود را در ذهن مردم به عنوان گزینه بالقوه جایگزین دولت ثبت کند.