حسن نژاد، مدیرعامل آب منطقه ای لرستان گفت: 52 درصد ظرفیت مخازن سدهای استان لرستان پُر آب شده است.

به گزارش ازناخبر به نقل از سفیر افلاک داریوش حسن نژاد مدیر عامل آب منطقه ای لرستان اظهار داشت: حجم کلی شش سد آبگیری شده استان به کارفرمایی شرکت آب منطقه ای لرستان ۲۰۷ میلیون متر مکعب می باشد که در حال حاضر ذخیره آب این سدها حدود ۱۱۰ میلیون متر مکعب معادل ۵۲ درصد کل ظرفیت آنها است.

وی افزود: این میزان نسبت به موجودی مخازن در سال گذشته حدود ۲۶ درصد کمتر است؛ مجموع خروجی این سدها هم اکنون ۹ متر مکعب در ثانیه است که باعث رونق کشاورزی در پایین دست به خصوص در روستاهای حاشیه رودخانه های تیره و هرود شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: در حال حاضر حجم آب موجود در مخازن سدهای مروک ۳۷ میلیون متر مکعب، ایوشان ۳۰ میلیون متر مکعب، حوضیان ۲۸ میلیون متر مکعب، خان آباد ۱۰.۷ میلیون متر مکعب، هاله ۳.۲ میلیون متر مکعب و کزنار ۰.۵ میلیون متر مکعب است.

وی اظهار داشت: همچنین سد رودبار به کارفرمایی شرکت آب و وزارت نیروی ایران با حجم کل ۲۱۵ میلیون متر مکعب ساخته شده است و در حال حاضر ۹۸ میلیون متر مکعب معادل ۴۶ درصد حجم آن پر است که این سد با هدف تولید برق ساخته شده است و اهداف کشاورزی ندارد.

مدیر امور آب منطقه ای با اشاره به سد مروک افزود: ۴۰ میلیارد تومان به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه  و تامین آب شرب، کشاورزی و کنترل سیلاب منطقه از طریق سد مروک استان لرستان در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/