مسئول دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از مدرسه علميه نجميه شهرستان ازنا بازدید کرد.

به گزارش ازناخبر ؛ در این بازدید که با حضورناهید پرویز پور مسئول دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، محمدی نژاد فرماندار شهرستان ازنا، پوریان معاون سیاسی فرماندار و کارشناسان اجتماعی فرمانداری و با هدف آشنایی بیشتر با وظایف، توانمندی‌ها و عملکرد حوزه‌های علمیه خواهران انجام گرفت، در ابتدا اکرم جعفری مدیر مدرسه علمیه نجمیه ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای علمی و تبلیغی بانوان طلبه در مدرسه علمیه و در سطح شهرستان، به کیفی و کاربردی شدن برنامه ریزی‌های  صورت گرفته در مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در واحدهای درسی و گرایشهای حوزوی متناسب با نیازهای جامعه و خانواده اشاره کرد.

همچنین ناهید پرویز پورمسئول دفتر امور بانوان و خانواده استانداری با مطرح کردن اهمیت و جایگاه حوزه‌های علمیه خواهران در تحکیم نهاد خانواده و حجاب و عفاف در سطح جامعه، این رسالت حوزه را سنگین و مهم تلقی کرده و بر ادامه همکاری روابط و تعاملات حوزه علمیه با دستگاه‌های اجرایی به ویژه آموزش و پروش تاکید کرد.

در ادامه ایشان به جهت عملیاتی و اجرایی شدن برنامه‌های پیشنهادی مدرسه علمیه نجمیه در راستای به کار گیری بیشتر ظرفیت بانوان طلبه در امور زنان و خانواده قول همکاری دادند.