سبحان قائدی گفت: وضعیت مدارس تابع تصمیمات ستاد مقابله با کرونا می باشد

سبحان قائدی سرپرست روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ازنادر گفتگو با خبرنگار ازناخبر اظهارداشت ؛ با توجه به دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس به استحضار می رساند که وضعیت هر شهر با توجه به سه وضعیت سفید ، زرد و قرمز برنامه ریزی می شود.

قائدی خاطرنشان کرد؛ در صورت وضعیت #قرمز کلیه مدارس آموزش به صورت غیر حضوری انجام می شود ، وضعیت #زرد مدارس نیمه حضوری و در صورت وضعیت #سفید مدارس دایر می باشند.

وی افزود ؛ کلیه تمهیدات لازم و پروتکل های بهداشتی در مدارس رعایت شده و همکاران ما با تمام وجود در مدارس به فکر سلامت دانش آموزان هستند.

سرپرست روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان ازنا خاطرنشان کرد ؛ هر گونه تصمیم گیری در خصوص وضعیت مدارس به عهده ستاد مقابله با کرونا می باشد و آموزش و پرورش شهرستان تابع تصمیمات این ستاد می باشد.