کارگروه دانش آموزی انجمن قرآن وعترت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.

به گزارش ازنا خبر ؛ مجید مهدوی مسئول انجمن قرآن و عترت اظهارداشت :این کمیته متشکل از دانش آموزان برگزیده قرآنی ست که در امسال و سنوات گذشته حائز رتبه برتر بودند و آماده انجام امورات قرآنی در سطح شهر می‌باشند.

وی افزود: برگزاری محافل قرآنی دانش آموزی، برگزاری مراسم تجلیل از دانش آموزان برگزیده جشنواره قرآنی، پیگیری مسائل قرآنی سطح مدرسه، برگزاری اردوهای تفریحی برای نوجوانان فعال قرآنی، معرفی استعداد های مدرسه با مشورت معاونین فرهنگی و کمک به ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان به محافل و مجامع قرآنی از وظایف این کمیته میباشد.

مهدوی درپایان عنوان کرد: امید به اینکه در رسیدن به این اهداف سایر متولیان امر اعم از ادارات آموزش و پرورش، اوقاف و امور خیریه، تبلیغات اسلامی و… نهایت همکاری را انجام دهند