نصب و راه اندازی چراغ و پنل خورشیدی در قله کول جنو اشترانکوه

به گزارش #ازناخبر با توجه به حادثه خیز بودن مسیر برگشت از قله ی کول جنون و بروز حوادث مختلف ( همچون حادثه فوت کوهنوردان مشهدی وهمچنین حادثه تلخ آذر ۸۴ که منجر به کشته شدن ۵تن از کوهنوردان خوب کشورمان شدوهمچنین چندین مورد از گم شدن کوهنوردان عزیزدراین نقطه که با حضور به موقع تیم امداد ونجات کوهستان ازنا نجات یافتند) ، طی بررسی های متعدد و ویزیت محل های متفاوت در چندین هفته ی متوالی ، توسط اعضای تیم فنی و پیشکسوتان، مکانی در مسیر فرود ( دهلیز زیرقله مشرف به دره برف پیرومعروف به تراورس شصت خدا) ، جهت نصب سیستم روشنایی، مشخص گردید.

با حمایت مالی و فنی گروه کوهنوردان آزاد اشتران کوه ازنا ، یک دستگاه پنل خورشیدی به همراه چراغ چشمک زن و نور افکن ، با محوریت آقای رضا کریوند و تیم فنی ( مصطفی خلیلی ، محمد هموله ، عزیز هموله ) و همدلی و همراهی ( عنایت هاشمی ، محمد سپهر ،جواد وفایی، مهدی صالحی، مهدی جانبزرگی، داود سلطانی ) در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ، نصب گردید.