رونمایی از کتاب بانوی ازنایی در جلسه شورای اداری لرستان با موضوع بازیافت و محیط زیست

به گزارش ازناخبر، این کتاب به قلم  “ملیحه پوریان” شاعره ازنایی نگاشته شده و نخستین بار است که در کشور کتاب جامع و تخصصی در زمینه بازیافت و محیط زیست برای کودکان و نوجوانان چاپ می شود.