متاسفانه دو نفر دیگر به علت کرونا در شهرستان ازنا فوت شدند و آمار فوتی ها به۳۶نفر رسید.

به گزارش ازناخبر، در حال حاضر  تعداد بیماران مثبت به ۱۷۰۹ نفر ؛ تعداد بهبود یافته گان به ۱۴۱۱ نفر رسید.

لذا از همشهریان گرامی درخواست می شود  با توجه به قرمز شدن وضعیت ازنا  ، نسبت به رعایت فاصله گذاری اجتماعی ، دوری جدی از تجمعات و استفاده از ماسک اهتمام بورزید.

در صورت عدم توجه به رعایت نکات بهداشتی باعث افرایش تعداد بستری ها خواهد شد  و در نتیجه باعث بالا رفتن آمار فوتی ها می گردد.