رئیس اداره صنعت معدن و تجارت ازنا از‌معرفی دو معدن شن و ماسه غیر مجاز به دستگاه قضایی خبر داد.

حمیدرضاقلیان درگفت و گو با خبرنگار ازناخبر اظهار داشت: بر اساس بازرسی های صورت گرفته از معادن حوزه شهرستان ازنا از فعالیت دو معدن شن و ماسه رودخانه ای غیر مجاز و ماشین آلات آنان جلوگیری بعمل آمد.

رئیس اداره صمت شهرستان ازنا عنوان کرد:برداشت کنندگان دو معدن مذکور به علت اقدام به برداشت غیر مجاز از بستر رودخانه با هماهنگی مقام قضایی جهت تشکیل پرونده تخلفات به مراجع قضایی معرفی شدند.

قلیان افزود:لازم به توضیح است بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن هر گونه برداشت مصالح معدنی بدون مجوز تخلف محسوب شده و برابر قانون با متخلفان بر خورد قانونی میشود.

قلیان تصریح کرد: هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی اگر بدون اخذ مجوز پروانه اکتشاف و بهره برداری اقدام به برداشت مواد معدنی نماید متصرف در اموال دولتی و عمومی بوده و برابر مقررات با او برخورد قاطع میشود.