اربعین حسینی امسال متفاوت با سال‌های قبل با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با برپایی موکب‌های عزاداری در جای‌جای مختلف شهرستان ازنا برگزار شد تا دل‌های جاماندگان حسینی آرام بگیرد.

به گزارش ازناخبر؛ ندای عهد اربعینی مردم شهرستان ازنا امسال در حالی در کوی و برزن پیچید که شرایط ، با سال های قبل متفاوت بود امسال اربعین خیلی از عاشقان حسینی نام خود را بازمانده نهادند و از دور به آقایشان سلام دادند

در برخی نقاط شهر موکب هایی برپا است و نواهای مذهبی از آن پخش می‌شود اما بدون پذیرایی؛ برخی هیئت‌ها نیز موکب‌های سیاری را براه انداخته‌اند و بسته های غذایی به محلات شهر می رسوند و برخی دیگر هم بسته های کمک معیشتی بین نیازمندان تقسیم می‌کنند آن هم از نذورات مردم برای اطعام مستمندان.

موکب هایی نیز خدماتی از قبیل توزیع ماسک صلواتی و اب معدنی ، زدن واکس صلواتی را در شهر شهر انجام دادند تا همه حال و هوای اربعین داشته باشند.

انتهای پیام/