حمیدرضا قلیان گفت:۶۰ کیلو گوشت فاسد از واحدهای صنفی قصابی سطح شهرستان ازنا جمع آوری شد

حمیدرضا قلیان رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار ازناخبر اظهار داشت : با حضور همرنگ‌ رئیس تعزیرات حکومتی رئیس اتاق اصناف و مسئول بازرسی اصناف از واحدهای صنفی قصابی شهرستان بازرسی بعمل آمد.

وی افزود: در این بازرسی مقدار ۶۰ کیلو گوشت فاسد جمع آوری و به منظور معدوم سازی در اختیار اداره دامپزشکی قرار گرفت و پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال گردیدوبه دو واحد صنفی نیز اخطار پلمپ داده شد.

ایشان در ادامه عنوان کرد: همچنین همرنگ رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان ازنا در این بازرسی ها اعلام نموده که نظارت بر قیمت مصوب گوشت ؛اجرای پروتکلهای بهداشتی ؛ و اخطار به واحدهای صنفی بدون پروانه همچنان ادامه دارد.