جلسه ساماندهی افراد بی سرپناه؛ فراری و کارتون خوابهای شهرستان ازنا برگزارگردید.

محمود جانبزرگی رئیس اداره بهزیستی شهرستان ازنا در گفتگو با ازناخبر اظهارداشت: جلسه ساماندهی افراد بی سرپناه ، فراری و نیز کارتن خوابهای شهرستان ازنا در محل اداره بهزیستی شهرستان با حضور نمایندگانی از فرمانداری حیدری ، سهرابی از شهرداری، مرادی از شورای اسلامی ،یگانه از شبکه بهداشت، سالاروند از کمیته امداد امام (ره) ، یوسفوند از مهمانشهر اباذر، داریوش مقدم پور، جانبزرگی و مرادی و خلیلی از اداره بهزیستی برگزار گردید.

رئیس اداره بهزیستی ازنا افزود: مقرر شد شهرداری آماده سازی محلی را که تحت عنوان گرمخانه مورد تایید اعضاء قرار گرفت را شروع و حداکثر تا ۱۰ روز اینده تحویل نماید.

وی گفت: پذیرش بیمار نیز طبق دستوالعمل تشکیل گرمخانه ها و با نظارت اعضاء صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/