نماینده دورود و ازنا در بازدید از سه محور که در حال اجرای جاده ازنا-اراک هستند، بر ضرورت بهره برداری از این پروژه تا تابستان سال ۱۴۰۰ تاکید کرد.

به گزارش ازناخبر، نماینده مردم دورود و ازنا با همراهی محمدی نژاد فرماندار ازنا و مجریان این پروژه از روند احداث این پروژه در سه محور بازدید کرد.

دکتر حسین گودرزی در حاشیه این بازدید با اشاره به تلفات زیاد این محور گفت: با توجه به مطالبات مردم در خصوص تکمیل این جاده و تامین مناسب اعتبار این پروژه و اهتمامی که مسئولین در اتمام آن دارند پیش بینی می گردد که جاده چهار خطه ازنا_اراک تا خروجی استان لرستان در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.

وی در ادامه بیان داشت: مجوز استفاده از ماده ۵۶ برای این پروژه صادر شده است و امکان دریافت اعتبارات بانکی برای کل این محور تا اراک فراهم شده است.

ایشان با اعلام عدم رضایت از عملکرد پیمانکار ،ده کیلومتر انتهایی این محور تا خروجی استان گفت: به وکالت از مردمی که هر روز در مخاطره عبور از این جاده خطرناک هستند و به عنوان وظیفه نظارتی خود بارها نسبت به تقویت امکانات جهاد نصر مرکزی یا تعویض پیمانکار تذکر داده ام.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با اعلام اینکه قطعه هتل یاس تا امام زاده پیر عباد تا چند هفته آینده تکمیل می شود، افزود: پیش بینی می شود تا پایان بهار آینده با نظر به امکانات مناسب پیمانکار، محور مومن آباد به روستای گنجه هم به بهره برداری برسد.