یگانه گفت : تغذیه باشیر مادر ویروس کرونا را نوزادان انتقال نمی دهد.

فرانک یگانه مسئول واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت و درمان ازنا در گفتگو با خبرنگار ازنا خبر اظهارداشت : برای نوزادان بطور طبیعی از اولین ساعت تولد شیر دهی آغاز میشودو برای نوزادان کمتر ازشش ماه تغذیه انحصاری باشیر مادر و برای شیرخواران بالای شش ماه،شیردهی را به همراه تغذیه تکمیلی ایمن و سالم ادامه میدهیم.

مسئول واحد بهداشت خانواده ازنا افزود: در زمان کرونا،مادر و کودک از هم جدا نشوندو به مادر توصیه شود ،مرتبا دستهارا با آب وصابون بشوید یا از شوینده های پایه الکلی بخصوص قبل از لمس کودک استفاده کند،سطوحی که مادر با آن در تماس بوده بطور منظم تمیز شود.

وی تصریح کرد: اگر مادری مشکوک به کروناباشد، باید هنگام تغدیه شیر خوار ماسک بهداشتی استفاده نماید،اگر ماسک بهداشتی در دسترس نیست به مادر توصیه می شود برروی دستمال کاغذی عطسه یا سرفه کند و بلافاصله دستمال را دور بینداز و دستهارا بشوید.

یگانه گفت: درصورتی که مادر نمی تواندبه شیر خوار خود شیر دهد،بایستی مادر به تنهایی یا با کمک فرد مراقب شیر خود را بدوشد و به شیر خوار بدهد.

ایشان با بیان اینکه اگر مادر بسیار بدحال باشد و قادر به دوشیدن شیر نباشد گفت : در این صورت از بانک شیر (در صورت دسترس بودن)استفاده نماید و یا از دایه برای نوزاد شیردهی استفاده کند.

وی خاطر نشان کرد: روش دیگر برای جایگزینی شیر مادر تا بهبودی حال اواز شیر مصنوعی(شیر خشک) برای نوزادان استفاده کندو بعد از بهبودی مادر ، شیر دهی توسط خوداو ادامه یابد .

انتهای پیام /