رئیس اتاق اصناف ازناگفت : پلمپ ۸ واحد صنفی در ازنا پلمپ شد و تذکر به ۲۱ واحد صنفی در شهرستان ازنا

به گزارش ازناخبر ، رئیس اتاق اصناف گفت: با حضور پوریان معاون فرماندار؛ قیصری رئیس شبکه بهداشت ؛رئیس اداره صمت و بازرسان اصناف و پلیس اماکن از بازار ازنا بازرسی بعمل آمد.

رئیس اتاق اصناف افزود: در این بازرسی ۸ واحد صنفی بعلت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی پلمپ وبه ۲۱ واحد صنفی اخطار داده شد

لذا از کسبه محترم تقاضا میشود به منطور حفظ سلامت خود و همشهریان نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی اقدام واز ارائه خدمات به افراد بدون ماسک خودداری نمایند

انتهای پیام /