حمیدرضا قلیان گفت: ۸ واحد صنفی قهوه خانه بعلت عدم رعایت مصوبات ستاد ملی کرونا پلمپ شد. 

حمید رضا قلیان در گفتگو با خبرنگار ازناخبر اظهارداشت :در گشت مشترک پلیس اماکن؛ اداره صمت؛اتاق اصناف و شبکه بهداشت ، ۸ واحد صنفی قهوه خانه بعلت عدم رعایت مصوبات ستادملی کرونا صبح امروز با هماهنگی مراجع قضایی پلمپ گردید.

وی خاطرنشان شد: با توجه به وضعیت قرمز شهرستان ازنا از کلیه کسبه و بازاریان تقاضا میگردد ،ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی از ارائه خدمات به افراد بدون ماسک خودداری فرمائید .

انتهای پیام/