محمد حسن لک گفت: در گشت‌ مشترک بازرسی از اصناف۹ واحد صنفی(۵ واحد آرایشگاه زنانه؛ ۲واحد خواربارفروشی و۲ واحد قهوه سرا) پلمپ شد

محمدحسن لک رئیس اتاق اصناف ازنا در گفتگو با ازناخبر اظهارداشت :  با حضور نماینده فرماندار؛پلیس اماکن ؛رئیس اداره صمت و بازرسان بهداشت از واحدهای صنفی شهر ازنا به منظور رعایت پروتکلهای بهداشتی بازرسی بعمل آمد

وی افزود: در این بازرسی ها ۹ واحد صنفی(۵ واحد آرایشگاه زنانه؛ ۲واحد خواربارفروشی و۲ واحد قهوه  سرا) پلمپ گردید

ایشان عنوان کرد:  این بازرسی ها بصورت روزانه ادامه دارد و از کسبه محترم تقاضا میگردد ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی از ارائه خدمات به افراد بدون‌ماسک‌خودداری نمایند.

انتهای پیام/