سیاوش زیدعلی گفت : سد کمندان تا پایان سال ۱۴۰۰ تکمیل می شود

سیاوش زیدعلی در ارتباط با عملیات اجرایی سد کمندان درگفتگو با خبرنگار ازناخبر ،اظهارداشت : عملیات اجرایی سد کمندان با هدف تامین آب شرب و صنعت شهرهای ازنا و الیگودرز و همچنین ۴۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه ازنا از سال ۱۳۸۳ آغاز شده است وهم اکنون این طرح بالغ بر ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

وی افزود: تاکنون حدود ۱۷۰ میلیاردهزینه شده است و خوشبختانه در سال جاری با پیگیری هایی که از سوی مجموعه مدیریتی استان صورت گرفت ، اعتبارات خوبی برای این طرح پیش بینی شده است.

معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان عنوان کرد: اگر مسائل خاصی در آینده پیش نیاید در برنامه مان است که تاپایان سال ۱۴۰۰سد کمندان را تکمیل کنیم و به احتمال خیلی زیاد در نیمه اول سال ۱۴۰۰ سدبه مرحله آبگیری برسد.

وی به بیان یکی مشکلات اساسی پیش روی آبگیری این سد پرداخت و گفت : بحث جابجایی روستای کمندان یکی از مشکلات اساسی است که جلسه ای با هدف ابعاد و مسائل ومشکلات جایگزینی روستا و احداث روستای جدید صورت پذیرفت و تعامل سازنده ای با بنیاد مسکن ، فرمانداری شهرستان ازنا انجام شد که دراین جلسه محل روستای جدید معرفی گردید.

زیدعلی افزود: کارهای اولیه انتقال روستا شامل مطالعات ، تکنیک ، نقشه برداری صورت گرفته است و طرح اولیه روستا آماده می باشد.

معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: مراحل تصویب طرح که طی شود ، شرکت آب منطقه ای آمادگی دارد در کنار بنیاد مسکن استان عملیات اجرایی آماده سازی سایت را آغاز کند ومراحل ساخت روستا را نیز با توافقی که صورت پذیرفته است ، توسط بنیاد مسکن استان و با همکاری خود مردم پیگیری می کند.

انتهای پیام/