در فضای عدم اطلاع رسانی و شفاف سازی رسانه های داخلی؛ ایران اینترنشنال، بی بی سی، من وتو و امثالهم دربحث اعتراضات بنزینی با بهره برداری از شرايط موجود و سوء استفاده از نارضايتی مردم با دامن زدن به شايعات موج سواری کردند.

به گزارش ازناخبر، آبان ماه سال۹۸ در چنین روزی اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین در کشور کلید خورد؛ طرحی که به گفته کارشناسان بایستی خیلی قبل تر از آن اجرایی می شد و طرح کاملا اصولی و صحیحی بود اما زمان مناسبی برای اجرای آن در نظر گرفته نشد و در بدترین حالت ممکن اجرا شد.

در این بین اما افکارعمومی برای اجرای این طرح اقناع نشده بودند و صبح روز ۲۴ آبان بدون هیچ گونه اطلاع رسانی شفاف قیمت هر لیتر بنزین به یکباره سه برابر شد و مردمی که در اوج مشکلات اقتصادی و معیشتی بودند را شوکه کرد.

و موجی از اعتراضات و نگرانی ها به وجود آمد تا جایی که خود رئیس جمهور نیز اعلام کرد که صبح روز جمعه این خبر را فهمیده است!

در چنین فضایی که مردم تشنه خبر و کسب اطلاعات هستند رسانه ای که روایت موضوع را دست بگیرد برنده جنگ روایت ها می شود.

اگر رسانه های داخلی روایت را دست بگیرند و مردم را از طریق گفتگوی خبری،گزارش مردمی وصحبت با کارشناسان اقناع کنند و با شفاف سازی توضیح دهند که چه اتفاقی افتاده است مردم هم آمادگی پیدا می کنند و می پذیرند.

همچنانی که در سال۸۹در موضوع هدفمندی یارانه ها این اقناع سازی از قبل انجام شد و مردم به استقبال اجرای طرح رفتند در واقع وقتی حرف ها گفته می شود مخاطب اطلاعات می گیرد و قانع می شود.

اما وقتی که هیچ خبری به مردم داده نمی شود شفاف سازی لازم صورت نمی گیرد و تیتر اصلی رسانه هایمان در زمان اجرای این طرح به موضوعات بی اهمیت دیگر اختصاص می یابد و ما هیچ نمی گوییم ناخودآگاه مرجع خبری مردم را به سمت رسانه های بیگانه می کشانیم که از آنجا خبر بگیرند.

در فضای عدم اطلاع رسانی شفاف رسانه های داخلی، ایران اینترنشنال، بی بی سی، من وتو و امثالهم روایت اول را نقل می کنند و با بهره برداری از شرایط موجود و سوء استفاده از نارضایتی مردم و دامن زدن به شایعات موج سواری می کنند و به مردم کد می دهند تا آن ها را وارد اردوکشی ها و شورش های خیابانی کنند.

رد پای جریان ضدانقلاب در این ماجرا به قدری آشکار بود که با بکارگیری اشرار سازمان یافته و حمله به اموال عمومی سعی می کردند مسیر اعتراضات و مطالبات قانونی را به سمت آشوب و اغتشاش بکشانند؛ پر واضح است که اگر در این فضای رسانه ای سواد رسانه ای مردم بالا برود دیگر مردم به روایت رسانه های معاند گوش نمی دهند.

منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، صهیونیست‌ها و رسانه های بیگانه که در عمر چهل و چندساله انقلاب اسلامی همواره از هر فرصتی برای عملی کردن نقشه های خود علیه مردم ایران سوء‌استفاده می کنند از عدم آماده سازی افکار عمومی برای اجرای این طرح بهره برده و قصد داشتند مردم را به سمت اهداف خود منحرف کنند که با تدبیر به موقع رهبر معظم انقلاب و حمایت از تصمیم سران قوا فتنه دشمنان که به دنبال ناامنی و بی ثباتی در کشور بودند در نطفه خاموش شد.

اگر آگاه سازی افکار عمومی از طریق آموزش سواد رسانه ای به مردم صورت می گرفت زمینه جولان معاندین فراهم نبود و چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد.

انتهای پیام/
حدیث قاسمی؛ دبیر نهضت سواد رسانه ای انقلاب اسلامی درلرستان