پوستر قابل تامل هنرمند لبنانی درپی شهادت شهید فخری زاده

به گزارش ازناخبر به نقل از سفیر افلاک ، جمعه خبری مبنی بر ترور دانشمند ایرانی منتشر شد؛ شهید محسن فخری زاده، دانشمند صنایع دفاعی کشور،  در شهرستان دماوند به دست عوامل دشمن ترور و به شهادت رسید.

این دانشمند برجسته، تنها کسی بود که نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس، در سخنرانی‌اش از او نام برد و درباره اش صحبت کرد. انتشار این خبر با واکنش‌های زیادی از تمامی نقاط دنیا رو به رو شد و هرکس به نحوی این اقدام را محکوم کرد و خواهان مجازات عاملان آن شد.

در همین راستا، هنرمندی لبنانی، پوستری گرافیکی از شهید محسن فخری زاده منتشر کرد که روی آن نوشته شده:

” یبقی الاثر مزلزلا

آثار او زلزله‌ای ویرانگر خواهد بود”

در ادامه پوستر این هنرمند لبنانی را مشاهده می‌کنید: