حسن نژاد، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: سند مالکیت 330 کیلومتر از اراضی حریم رودخانه های لرستان با هدف جلوگیری از تصرفات در حریم و بستر رودخانه ها صادر می شود.

به گزارش ازناخبر ،داریوش حسن نژاد در گفت و گو با خبرنگار سفیر افلاک اظهار داشت: مطالعات ۳۳۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه های استان لرستان در سامانه ثبت اسناد و املاک ثبت نهایی شد که اخذ سند با هدف تثبیت مالکیت دولت و همچنین جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و برخورد قانونی با متخلفان در حال انجام است.

وی با تاکید بر این که تعیین حریم و بستر رودخانه ها ضروری است افزود: این موضوع سبب می شود در اجرای مقررات و قوانین حاکم، از هرگونه دخل و تصرفات غیرقانونی جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان تصریح کرد: از سال ۹۷ تاکنون هزار و ۴۰۰ کیلومتر از رودخانه های استان تعیین بستر و حریم شده که ۳۳۰ کیلومتر با مساحت حدود چهار هزار و ۵۶۳ هکتار در اداره کل ثبت استان جانمایی شده است.

حسن نژاد عنوان کرد: جانمایی خطوط بستر و حریم رودخانه های استان در طرح ملی سامانه کاداستر سبب می شود تا حریم و بستر رودخانه ها تثبیت و از صدور سند برای افراد غیر، خودداری شود.

وی بیان کرد: با هدف جلوگیری از تصرفات در حریم رودخانه ها، سند مالکیت برای حریم ۱۱ رودخانه لرستان صادر می شود.

انتهای پیام/