ایرج جودکی سرپرست اداره آموزش و پرورش ازنا گفت : شهرستان ازنا بعنوان قطب نجوم لرستان شناخته شد.

به گزارش ازنا خبر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ازنا ایرج جودکی سرپرست  اداره آموزش و پرورش ازنا اظهار داشت ؛  شهرستان ازنا امسال، برای دومین سال بعنوان قطب نجوم لرستان انتخاب شد و دانش آموزان مستعد ازنایی، دبستان غیردولتی عاطفه و دبیرستان غیردولتی خیام در اولین مسابقات کشوری پژوهش سراهای دانش آموزی به کسب ۱۳ مقام برتر استانی در گرایش نجوم نائل شدند.

وی گفت : بمناسبت هفته پژوهش با حضور  معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان ازنا در محل پژوهش سرای دانش آموزی باقر العلوم از “رتبه های برتر استان در مسابقات نجوم” تجلیل گردید.