۴۰ بسته میوه و تنقلات شب یلدا توسط گروه جهادی شهید رقیه رضایی حوزه خدیجه کبری(س) بسیج جامعه زنان سپاه ناحیه ازنا توزیع خواهد شد .

به گزارش ازناخبر ، در راستای رزمایش مواسات و کمک مومنانه به همت گروه جهادی شهیده رقیه رضایی حوزه مقاومت بسیج خدیجه کبری(س) بسیج جامعه زنان سپاه شهرستان ازنا تعداد ۴۰ بسته میوه و تنقلات شب یلدا تهیه و امروز در بین خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد .

و همچنین تعداد ۳۰ بسته نیز توسط پایگاههای مقاومت تحت پوشش تهیه و توزیع می گردد.