معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در امر واکسیناسیون عمومی واکسنهای خارجی وارداتی، مشارکت نخواهیم کرد ولی اگر واکسن داخلی تولید شود که انشاءلله بزودی خواهد شد با کمال میل حاضریم حماسه مبارزه با فلج اطفال توسط بسیج را باز هم تکرار کنیم.

به گزارش ازناخبربه نقل از راه دانا ؛ معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که آیا پس از تامین واکسن کرونا از خارج از کشور بسیج و سپاه در امر واکسیناسیون عمومی مشارکت خواهند کرد، گفت: درباره این مساله چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه ما متولی امر بهداشت و درمان کشور نیستیم و در تصمیمات تخصصی این حوزه قصد مداخله نداریم.

سردار محمد رضا نقدی در ادامه به بیان دومین نکته پرداخت و افزود: اما با توجه به توصیه متخصصان و تشکیکهای جدی کارشناسان در دنیا به هیچ عنوان به کارکنان و پرسنل سپاه و بسیج استفاده و تزریق واکسن های خارجی را به دلیل مکانیسم عمل واکسن های خارجی توصیه نمی کنیم.  

وی افزود: چون گفته شده واکسن های خارجی که میخواهند با منت به ما بفروشند مبتنی بر دخالت های ژنتیکی و RNA ویروس ساخته شده است و با توجه به سوابق تولید کنندگان مانند ارسال خونهای آلوده به کشور، اگر بخواهند میتواند عوارض خطرناک شناخته نشده ای را به ملت ما تحمیل کنند بنابراین آن را به مجموعه کارکنان و مرتبطین با سپاه و بسیج توصیه نمی کنیم ولی همانطور که گفتم برای عموم کشور تصمیم گیری با وزارت بهداشت است.

وی تصریح کرد: مباحثی هم در مورد ارسال داروها و واکسنهای آلوده به دیگر کشورهای دنیا از سوی این تولیدکنندگان وجود دارد؛ ضمن آنکه در کشورهای خودشان هم هنوز واکسنهایشان، امتحان خود را پس نداده اند، بنابراین مجموع این مباحث ما را به این جمع بندی می رساند که استفاده از این واکسنها عقلا اولویت نداشته باشد؛ ضمن آنکه از نظر بسیاری از کارشناسان، استفاده از این واکسنها خطرناک هم هست.  

نقدی در جمع بندی سخنانش گفت: با همه این اوصاف ما فقط تا جایی که به حوزه فعالیت خودمان مربوط می شود در این ماجرا ورود می کنیم؛ لذا در امر واکسیناسیون عمومی واکسنهای خارجی وارداتی، مشارکت نخواهیم کرد ولی اگر واکسن داخلی تولید شود که انشاءلله بزودی خواهد شد با کمال میل حاضریم حماسه مبارزه با فلج اطفال توسط بسیج را باز هم تکرار کنیم.  

به گزارش دانا، مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور نیز در یادداشتی تلگرامی نوشته است:  «واکسن جدید کرونا از نوع واکسن RNA است! با تزریق واکسن، بخش کوچکی از کُد ژنتیکی ویروس وارد بدن می‌شود و سیستم ایمنی آن را بعنوان یک عامل خارجی شناسایی می‌کند!»