مستند«کلنا عباسک یازینب» مصاحبه ای جذاب و دیدنی با مدافعین حرم و رزمندگان لرستانی جبهه مقاومت است.

به گزارش ازناخبر به نقل از سفیر افلاک مستند«کلنا عباسک یازینب» مصاحبه ای جذاب و دیدنی با مدافعین حرم و رزمندگان لرستانی جبهه مقاومت است، رزمندگان و مدافعانی که برای دفاع از اسلام و ارزشها تا پای جان ایستادند.