هر چند که در مقام پاسخگویی اصلاح طلبان، لیدر این جناح سیاسی برای فرار از هزینه عملکرد ضعیف این جریان از مسئولیت خود به صورت صوری استعفای می دهد اما به خوبی مشخص است که مرکز تصمیمات اصلاحات او و نزدیکانش هستند که در قالب یک شورای مشورتی انحصار قدرت را در دست دارند.

به گزارش ازناخبر ،اصلاح طلبان که همواره از انتخاباتی به انتخابات دیگر می پرند و به نوعی بیشتر از اینکه یک جریان سیاسی باشند یک کمپین انتخاباتی هستند دو دوره انتخاباتی است که شور و شوق تبلیغات در این عرصه را ندارند.

در انتخابات مجلس یازدهم این جریان سیاسی که در دوره قبل تمام صندلی های پایتخت را از آن خود کرده بود یک لیست ضعیف و دیر هنگام و از سر رفع مسئولیت سیاسی ارائه کرد که شکستی فاحش را به دنبال داشت.

امروز هم در حالی که انتخابات ۱۴۰۰ در پیش است این جریان سیاسی سکوت کرده است تا جایی که رسانه های این جریان از این سکوت به صدا درآمده اند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند.

روزنامه ابتکار در مطلبی با عنوان «سکوت انتخاباتی اصلاح طلبان» نوشت: «در حالی که کمتر از ۶ ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده، اصلاح طلبان سکوتی معنادار پیشه کرده‌اند و از ارایه جزئیات فعالیت‌هایشان خودداری می‌کنند.عقربه‌های ساعت به سرعت در حال حرکت هستند و زمان را به ضرر اصلاح‌طلبان به پیش می‌برند.» 

البته این روزنامه اصلاح طلب به موضوع بی اعتباری این جریان سیاسی نزد مردم که دلیل اصلی انفعال و سکوت انتخاباتی اصلاح طلبان است چندان اشاره نمی کند اما بیان می کند که این جریان سیاسی با توجه به همین فضای انتقادی و اعتراضی افکارعمومی نسبت به ان سعی می کند در خفا کار انتخاباتی انجام دهد تا کمتر از سوی رقیب سنتی نسبت به وضعیت موجود کشور که حاصل تفکرات اصلاح طلبانه است مورد انتقاد قرار گیرد و فضای اذهان عمومی را به سمت اعتراض نسبت به اصلاح طلبان سوق دهد.

این جریان سیاسی با توجه به این مشکلات سعی دارد با ترفند ساختار سازی و القای این مسئله به جامعه که در حال تغییر و تحولات جدی است، خود را از این انتقادات دور سازد. این درحالی است که انتقادات تا جایی به این جریان سیاسی وارد بوده است که رئیس دولت اصلاحات که لیدری این جریان را برعهده دارد همواره بیان می کند که جایگاه لیدری در این جناح سیاسی ندارد تا هدف و مرکز انتقادات قرار نگیرد.

در همین رابطه روزنامه ابتکار می نویسد: «هرچند بارها محمد خاتمی و نزدیکانش به زبان آورده‌اند که رئیس دولت اصلاحات برای خود نقشی در ردای لیدری اصلاح‌طلبان قائل نیست اما هرچه باشد حرفش برای جناح چپ سند است و تا مهر تایید او بر لیست و اقدامی قرار نگیرد وحدت تمام و کمال حول آن شکل نمی‌گیرد.

حالا صحبت از ساز و کار جدید به میان می‌آید و این سوال در ذهن شکل می‌گیرد که نقش خاتمی در این ساز و کار نوپای اصلاح طلبان کجاست و قرار است با چه روشی به پیش برود و از همه مهمتر وقتی صحبت از تعیین افراد برای هیات پنج نفره به میان می‌آید این ۵ نفر قرار است چگونه تعیین شوند؟

آیا سیدمحمد خاتمی در انتخاب آنها دخالتی دارد یا خیر؟،اختیار آنها تا چه حد با میزان اختیار احزاب تفاوت می کند و آیا همانطور که برخی دبیران کل احزاب می خواهند فقط نقش مشورتی خواهند داشت یا خیر؟ اینها همگی ابهامات موجود در فضای فعلی است.»

به هر جهت اصلاح طلبان همواره با ساختارسازی که همان پوست اندازی اما با حفظ شاکله های اصلی هستند افکارعمومی را در این حوزه منحرف کرده اند اما تجربه سیاسی این جریان نشان می دهد که همواره رئیس دولت اصلاحات در مرکز تصمیم گیری ها بوده است و این جریان سیاسی عملکرد خوبی درحوزه اجرایی نداشته است.

هر چند که در مقام پاسخگویی اصلاح طلبان خصوصا لیدر این جناح سیاسی برای فرار از هزینه عملکرد ضعیف اصلاح طلبان از مسئولیت خود استعفای صوری می دهد اما به خوبی مشخص است که مرکز تصمیمات اصلاحات وی و نزدیکانش هستند که در قالب یک شورای مشورتی انحصار قدرت را در دست دارند. 

انتهای پیام/

  • منبع خبر : دانا