رضا کریوند گفت : برای اولین بار در طول تاریخ کوهنوردی ایران و لرستان صعود به قله فنی کول سراب از قلل میانی اشترانکوه را از مسیر دیواره صعود صورت پذیرفت .

رضا کریوند رئیس هئیت کوهنوردی ازنا در گفتگو با ازناخبر اظهارداشت : برای اولین بار در طول تاریخ کوهنوردی ایران و لرستان فرزندان دیار اشترانکوه ، کمیته صخره نوردی هیئت کوهنوردی ازنا موفق شدند قله فنی کول سراب از قلل میانی اشترانکوه را از مسیر دیواره صعود زمستانه کنند .

وی افزود: در این صعود سرپرست تیم صخره نوردی ، علی غریبی ، مسئول فنی عزیزاله هموله و تیم فنی و توانای صخره نوردی ، محمد هموله ، حمید جانبزرگی، محمد توکلی و ثمین جنگی حضور داشته اند.

انتهای پیام /