پویش مجازی #انقلاب_مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه

به گزارش ازناخبر، در کنار راهپیمایی موتوری و خودرویی در سراسر کشور کاربران فضای مجازی نیز بهمن تماشایی دیگری را رقم می زنند

به آدرس زیر مراجعه کنید و پس از انتخاب شعار خاطره انگیز مورد علاقه خود به پویش #انقلاب_مردم بپیوندید:

fajr.bsjmajazi.ir