روح الله نوری گفت: واکسیناسیون کرونا در شهرستان ازنا ، همگام با سراسر کشور آغاز شد.

روح الله نوری مسئول مبارزه با بیماری های واگیر شهرستان ازنا در گفتگو با ازناخبر اظهار داشت : واکسیناسیون کرونا در شهرستان ازنا ، همگام با سراسر کشور آغاز شد و امروز تعداد ۲۰ نفر از پرسنل بیمارستان امام علی(ع) شهرستان ازنا ، اولین سری واکسن کرونا را دریافت نمودند.

نوری افزود: واکسیناسیون کرونا در دو نوبت،نوبت دوم به فاصله سه هفته بعد از نوبت اول تزریق خواهد شد.

مسئول مبارزه با بیماری واگیردار ازنا عنوان کرد: جهت مراحل بعدی واکسیناسیون افراد سالمند و بیماران خاصی که تا کنون به بیماری کرونا مبتلا نشده اند در اولویت هستند که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

گزارشگر: امیر رضا کشاورز