حسرت دیدار| روایتی از بیعت متفاوت مردم آذربایجان با رهبر انقلاب (مدظله العالی)

به گزارش ازناخبر ؛  حسرت دیدار| روایتی از بیعت متفاوت مردم آذربایجان با رهبر انقلاب (مدظله العالی)

گر به صد منزل فراق افتد میان ما و دوست

همچنانش در میان جانِ شیرین منزل است