محمد خدابخشی گفت : بازی دولت با قیمت ارز برای جبران کسری بودجه/گرانی ارز فشار بیشتری به قشر ضعیف وارد کرد

به گزارش ازناخبر ، محمد خدابخشی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک با اشاره به سخنان واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در راستای افزایش قیمت دلار اظهار داشت: در بودجه، یک طرف منابع و یک طرف هم مصارف وجود دارد و با توجه به اینکه بخشی از منابع به ارز وابسته است، زمانی که توازن بین منابع و مصارف برقرار نشود و منابع کمتر از مصارف باشد، قیمت ارز را بالا می برند.

وی افزود: توازن در منابع و مصارف مانند الاکلنگ است که باید این تعادل وجود داشته باشد و در صورتی که یکی از این دو کمتر یا بیشتر شود، این توازن به هم خورد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای ایجاد این توازن متاسفانه قیمت ارز را بالا می برند و در کشوری که وابستگی به منابع ارزی وجود داشته باشد و دولت بتواند با قیمت ارز بازی کند برای جبران کسری بودجه، قیمت را افزایش می دهد.

خدابخشی عنوان کرد: از مهمترین پیامدهای این اقدام این است که افزایش قیمت ارز سبب می شود تا فشار بیشتری به اقشار ضعیف وارد شود.

انتهای پیام/