حسین پورهادیان گفت: کشت «ارزن و سورگوم علوفه‌ای» بهترین جایگزین برای ذرت است

به گزارش ازناخبر حسین پورهادیان در گفت‌وگو با خبرنگار سفیر افلاک ، با اشاره به پژوهشی با «عنوان امکان‌سنجی کشت گیاهان علوفه‌ای ارزن، ذرت و سورگوم بعد از برداشت غلات پاییزه با استفاده از GIS، ANP و منطق فازی»، اظهار داشت: ذرت گیاهی آب‌دوست بوده و مصرف آب برای کشت آن زیاد است، در این راستا تلاش کردیم به کمک نرم‌افزارهای مختلف، پهنه‌ها و ناحیه‌هایی که می‌توانند مناسب کشت «ارزن و سورگوم» به‌جای ذرت باشند، شناسایی شوند و همچنین موانع موجود در پهنه‌های نامناسب مشخص گردد تا بتوان برای کشت این گیاهان تصمیم لازم و اصولی گرفته شود.

وی افزود: این پژوهش با استفاده از عوامل محیطی اقلیمی، خاکی و توپوگرافی انجام‌شده است و نتایج آن حاکی از داشتن شرایط خیلی مناسب و مناسب حدود ۷۵ درصد از کل اراضی لرستان برای کشت ارزن علوفه‌ای با دو چین، ۹۹٫۷ درصد برای کشت سورگوم علوفه‌ای با دو چین و شرایط مناسب حدود ۹۲ درصدی برای کشت ذرت علوفه‌ای‌ بعد از برداشت غلات پاییزه است.

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ازنا عنوان کرد: مناطق سردسیر برای کشت این گیاهان وضعیت نامطلوبی دارا هستند و چونکه عامل اصلی در محدودیت سازی دمای کمینه، اواخر شهریور و مهرماه بود، بهتر است که در این مناطق زمان کشت در بهار باشد.