سمیه پولادوندگفت: با پیگیری های مستمر آزمایشگاه بیمارستان امام علی (ع) ازنا بعد از گذشت ۱۷ سال دولتی شد.

به گزارش ازنا خبر پولادوند رئیس شبکه بهداشت و درمان ازنا اظهار داشت : با پیگیری های مستمری که در این زمینه باهمکاری مدیربیمارستان آقای موسوی و با مساعدت دکتر نیکبخت ریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان دکتر آزادبخت صورت پذیرفت بعد از گذشت ۱۷ سال آزمایشگاه بیمارستان امام علی ( ع ) از بخش خصوصی به دولتی تبدیل شد.

وی افزود: لازم به ذکر است کلیه آزمایشات بیمارستان امام علی ( ع ) با احتساب تعرفه دولتی برای مراجعین محاسبه و انجام می گردد.

در پایان نیز دکتر پولادوند به این موضوع اشاره نمود که با این اقدام نیروهای بومی کارشناس آزمایشگاهی استخدام و جذب بدنه کادر شبکه بهداشت و درمان شدند.