دبیر ستاد مقابله با کرونا شهرستان ازنا از انسداد کلیه ورودی های شهر ازنا خبر داد.

به گزارش ازناخبر؛ محمدلک با بیان این خبر گفت؛ درپی تغییر رنگ شهرستان ازنا به وضعیت قرمز و شروع پیک چهارم بیماری کرونا تمام مسیرهای اصلی و فرعی منتهی به شهر ازنا با کمک نیروهای مردمی، بسیج، نیروی انتظامی و هلال احمر بسته شده است‌.

دبیر ستاد مقابله با کرونا شهرستان ازنا با این بیان افزود؛ این تصمیم توسط ستادمقابله با کرونا شهرستان در راستای کنترل و کاهش بیماری گرفته شده است.

لک با بیان اینکه از ورود پلاک های غیربومی به شهر ممانعت بعمل میاید یادآورشد؛ پلاک های بومی میتوانند تنها از ورودی اردوگاه تحت بازرسی تردد نمایند و پلاک های غیربومی مشمول جرائم رانندگی میشوند.