جلسه کارگروه خشکسالی جهاد کشاورزی با حضور درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در جهاد، مسئولین ادارات و واحدهای ستادی و مراکز جهاد کشاورزی تابعه در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار گردید.

به گزارش ازناخبر درویشی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با اشاره به تأثیر شدید عوامل خسارتزای غیر زنده بر کشتهای پائیزه اظهار داشت : برابر ارزیابی های به عمل آمده از کشت های پاییزه و باغات شهرستان، متأسفانه دو عاملِ مهم شامل کاهش ناگهانی دمای هوا در اواسط فروردین ماه و کاهش محسوس بارش ها نسبت به سال گذشته خسارات قابل ملاحظه ای به کشتهای پائیزه شامل گندم آبی و دیم و زراعت کلزا و همچنین باغات میوه شهرستان وارد نموده است.

مدیر جهاد کشاورزی ازنا افزود: اواسط فروردین ماه امسال با کاهش ناگهانی ۱۸ تا ۲۰ درجه ای دمای هوا و بروز دمای منفی ۵ درجه به مدت ۴ روز مواجه شدیم که این نوسان دمایی موجب بروز خسارات سنگینی به کشتزارها گردید بطوری که برابر بررسی های اولیه حدود ۵۰ درصد از مزارع کلزا ، ۳۰ درصد از مزارع گندم آبی و دیم و ۹۰ درصد باغات با خسارت قطعی مواجه گردید.

وی با اشاره به اینکه منطقی ترین راه جبران خسارات، بیمه کردن محصولات کشاورزی اعم از زراعی و باغی است که در چنین مواقعی حداقل بخشی از زیان های وارده جبران گردد گفت: متأسفانه درصد کمی از محصولات کشت شده تحت پوشش بیمه قرار دارند که لازم است کشاورزان عزیز در ابتدای فصل کشت نسبت به بیمه کردن محصول خود اقدام نمایند.

اهم مصوبات جلسه عبارتنداز:
۱- با توجه به بحران کم آبی و کاهش سطح آب در اواسط تابستان نسبت به اطلاع رسانی به کشاورزان محترم اقدام گردد که حداکثر ۳۰ درصد از اراضی آبی خود را زیر کشت محصولات بهاره ببرند.

۲- با توجه به اینکه بخشی از مزارع گندم دیم قابل برداشت نمیباشند و این‌مزارع به کانون های توسعه سن غلات تبدیل خواهند شد از کشاورزان گرامی درخواست میشود نسبت به سمپاشی سایر مزارع گندم آبی و دیم خود در مرحله پوره حتماً اقدام نمایند.

۳- با توجه به ممنوعیت خروج گندم برداشت شده از شهرستان مقرر گردید نسبت به اطلاع رسانی لازم به بهره برداران اقدام گردد.