مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان با رعایت پروتکل های بهداشتی در ازنا برگزار شد.

به گزارش ازناخبر ، مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و آخرین شب از لیالی قدر با رعایت پروتکل های بهداشتی درسطح شهرستان ازنا برگزار شد.