سردار کشکولی گفت: ما ابرقدرت منطقه‌ای هستیم که الآن در دوران پوست‌اندازی به‌عنوان یک قدرت جهانی قرار داریم.

سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان در قسمت اول ویژه‌برنامه «ایران قوی» سرویس چندرسانه‌ای سفیرافلاک، اظهار داشت: دشمن دنبال یاس افکنی، دروغ‌پردازی و نامید کردن مردم و تعمیم یک ضعف کوچک به همه توفیقاتی که داشته‌ایم، ما ابرقدرت منطقه‌ای هستیم که الآن در دوران پوست‌اندازی به‌عنوان یک قدرت جهانی قرار داریم.