رهبران نوشت: تحول برای پیشرفت و ساخت ایران قوی با راهبرد «تکیه به توان داخلی» است.

به گزارش ازناخبر به نقل از سفیرافلاک، رقابت اصلی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری بر سر ایده کلان اداره دولت و در مرتبه بعد خصوصیات کارگزار شکل خواهد گرفت. درک صحیح این مسئله جهت‌گیری راهبردی رقابت در انتخابات را تعیین خواهد کرد.

 جریان غیرانقلابی برای ایده قدیمی خود که همان حل مشکلات کشور از طریق مذاکره است، ادبیاتی جدید خلق کرده است، ممکن است بیان‌های دیگری نیز برای آن خلق شود؛ ولی همواره اصل سخن ثابت است.

به دلیل ناکارآمدی‌های مفرط در دوره هشت‌ساله، بعید است جریان غیرانقلابی سخنی اثباتی جز درزمینۀ سیاست خارجی در خصوصیات کارگزار داشته باشد لذا در این زمینه رقیب‌هراسی محور کارشان خواهد بود.

طرح رهبری معظم انقلاب با هوشمندی ویژه‌ از به وجود آمدن دوقطبی‌های کاذب جلوگیری می‌کند؛ دوم، به دلیل تطابق با مسائل اصلی جامعه و گره‌های ذهنی آن قابلیت جامعه‌پذیری ویژه‌ای دارد؛ سوم، به دلیل وجود ابعاد ایجابی خاص می‌تواند میدان‌های وسیع گفتمانی پیش روی جبهۀ انقلاب بگشاید.

از حجم بیانات و تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری چنین برمی‌آید که ایشان رقابت اصلی در انتخابات آینده را بر سر ایده کلان دولت تشخیص داده‌اند و در مرتبۀ بعد خصوصیات کارگزار را نیز بیان کرده‌اند.

مقام معظم رهبری می‌کوشند در مواجهه با ایدۀ حل مشکل از طریق مذاکره این پیام را به ملت مخابره کنند که این موضوع از اساس مسئله درجه دوم کشور است و مسئله اصلی چیز دیگری است این نوع مواجهه از به وجود آمدن دوقطبی کاذب پیشگیری خواهد کرد و درواقع نوعی مواجهه هوشمند و ابتکاری است.

در مرتبۀ بعدی و به‌اندازه لازم، مذاکره قبلی نیز نقد می‌شود. البته تکیه اصلی بر بدعهدی و نابکاری دشمن باید باشد و بیشتر آنان مورد تاخت‌وتاز باشند تا عنصر داخلی مذاکره‌کننده سپس باید این پیام به جامعه مخابره شود که فی‌الجمله مصلحتی در مذاکره بود؛ اما عناصر عزت، حکمت و درایت در مذاکرات وجود نداشت. لذا پس از گذشت پنج سال کشور نصیبی از مذاکرات ندارد. پس‌ازاین نیز مذاکره از موضع ضعف همین‌گونه خواهد بود.

پایه ایجابی گفتمانی «تحول برای پیشرفت و ساخت ایران قوی» با راهبرد «تکیه به توان داخلی» است.

 در مرتبۀ بعدی، خصوصیات کارگزار نیز مطرح است دوگانۀ مدیر جهادی و کارآمد در مقابل مدیر دیوان‌سالار خسته، پیر و ناکارآمد قابلیت طرح دارد.

 تناسب در وزن دهی و تنظیم اضلاع گفتمانی که همان هدایت راهبردی است، لازمۀ کار است.

  جبهۀ انقلاب باید بداند پس از درک صحیح راهبردی از طرح رهبر معظم انقلاب اسلامی نوبت به‌کارگیری اصحاب هنر و رسانه برای ترجمه به زبان تودۀ مردم است که اگر به‌درستی صورت بگیرد، به مدد الهی قابلیت تفوق بر سایر گفتمان‌ها را دارد.

انتهای پیام/

  • نویسنده : همایون رهبران؛ کارشناس مسائل سیاسی