رژه موتوری به مناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر در سطح شهرستان ازنابرگزارشد.