وعده های قبل و بعد از انتخابات؟! 🖌وحید کشاورز #ما_منتظر_انتخاباتیم #انتخاب_اصلح_لرستانی_آباد