حسنی مقدم با بیان اینکه ١١ درصد آبهای کشور در استان است، گفت: سهم لرستان از سدهای ساخته شده تنها نیم درصد است که اختصاص آب مطالبه جدی بخش کشاورزی استان و مردم از وزارت نیرو است.

به گزارش ازناخبر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اسفندیار حسنی مقدم با اشاره به مساحت اراضی کشاورزی استان اظهار داشت: سطح اراضی کشاورزی لرستان حدود ٨٠٠ هزار هکتار است، در واقع ۴٫۷ اراضی کشاورزی کشور در لرستان وجود دارد و ۴٠ درصد جمعیت استان در روستاها ساکن هستند.

وی افزود: سطح جنگل‌های استان دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که به لحاظ سرانه جنگلی وضعیت مطلوبی داریم به طوری که سرانه جنگل در کشور ١٧٠٠ هکتار است اما در لرستان ۶٧٠٠هکتار می باشد که رقم مناسبی است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ١١ درصد آبهای کشور در استان است، گفت: تنها ٢٣ درصد از اراضی کشاورزی لرستان آبی است و این یکی از دلایل عدم توسعه نیافتگی استان است، سهم لرستان از سدهای ساخته شده تنها نیم درصد است که اختصاص آب مطالبه جدی بخش کشاورزی استان و مردم از وزارت نیرو است، مطالبه ای  که تحقق آن توسعه استان را به دنبال دارد.

 وی با اشاره به سرانه مالکیت اراضی کشاورزی استان افزود: سرانه مالکیت ۶٫۵ هکتار است که سهم اراضی دیم پنج هکتار و اراضی آبی ۱٫۵ هکتار، متوسط قطعات اراضی در استان هفت دهم هکتار است و این نشان از خرده مالکی و معیشتی بودن کشاورزی در استان دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تولیدات بخش کشاورزی گفت: سالانه حدو دو میلیون و ٩٠٠ هزار تن تولیدات کشاورزی داریم که سهم بخش زراعی حدود ٢میلیون و ٢٠٠ هزار تن، ٣٠٠ هزار تن محصولات باغی و ۴٠٠ هزار تن دام، طیور و آبزیان است.

حسنی مقدم بیان کرد: ارزش افزوده ناشی از فروش محصولات کشاورزی هشت هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان بوده که ۴٠ درصد اقتصاد استان لرستان مربوط به بخش کشاورزی است.

 وی با بیان اینکه ما در بخش تحقیقات مشکل تبدیل علم به ثروت را داریم، افزود: یکی از برنامه های ما عبور از کشاورزی سنتی به مدرن است که بخشی از این مهم توسط تحقیقات و ترویج انجام می‌شود، انتقال دانش روز به واحدهای تولیدی برای ارتقاء بهره وری و کاهش هزینه تولید از دیگر برنامه‌های ما در بخش کشاورزی است، همچنین ایجاد شرکت های دانش بنیان، کاهش ضایعات محصولات زراعی، توسعه مکانیزاسیون، هوشمند سازی کشاورزی و اجرای الگوی کشت از دیگر اهداف و اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان می باشد.

انتهای پیام/