حسنی مقدم گفت: برای سال جاری خرید ۲۵ هزار تن بذر گندم پیش بینی شده است.

به گزارش ازناخبر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی لرستان اسفندیار حسنی مقدم اظهار داشت: مسئولین مراکز موظف هستند با شناسایی ۳۰۰ هکتار از مزارع دارای بذر مرغوب، نسبت به خریداری حداقل ۵۰۰ کیلوگرم بذر گندم توسط هر مرکز و در مجموع بیش از سه هزار تن بذر مرغوب با پایه بذر گواهی شده اقدام نمایند.

وی افزود: برای تهیه سایر بذور از جمله بذر دیم و آبی مناطق گرم و بذر آبی مناطق سرد استان مشکلی وجود ندارد اما برای تهیه بذر گندم دیم ویژه مناطق سرد در کل کشور با کمبود مواجه هستیم و جهت رفع این مشکل باید از بذور مرغوب با پایه بذر گواهی شده سنوات گذشته استفاده کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: شناسایی مزارع مرغوب، رصد و پیگیری حمل بذر از مراکز جهاد کشاورزی تا انبارهای شرکت خدمات حمایتی با نظارت مستقیم مسئولین مراکز خدمات انجام شود.

حسنی مقدم بیان کرد: برای سال جاری خرید ۲۵ هزار تن بذر گندم پیش بینی شده اما تنش خشکسالی باعث شده است در تهیه ارقام دیم ویژه مناطق سرد با کمبود بذر در زمان کاشت مواجه شویم لذا کشاورزانی که می توانند از محل برداشت مزارع سال جاری نسبت به تهیه بذر خود مصرفی برای کاشت پاییزه اقدام نمایند.

انتهای پیام/