امروز ۷ مهرماه مراسمی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با حضور فرماندار ، امام جمعه ، ریاست و اعضای شورا، سرپرست شهرداری ازنا و معاونین شهردار در محل آتش نشانی ازنا برگزارشد.

امروز ۷ مهرماه مراسمی به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی با حضور فرماندار ، امام جمعه ، ریاست و اعضای شورا، سرپرست شهرداری ازنا و معاونین شهردار در محل آتش نشانی ازنا برگزارشد.