به گزارش #ازناخبر ؛ امروز ۷ مهر ماه جلسه ای با حضور  بخشداری مرکزی ، رئیس آب و فاضلاب ، نمایندگان شهرداری ، رئیس شورای اسلامی روستای گرجی و دهیاری جهت صدور مجوز حفر کانال جهت لوله گذاری آب شرب روستای گرجی تشکیل شد. در این جلسه مقرر گردید حداکثر تا ۱۰ مهرماه مجوز کندن […]

به گزارش #ازناخبر ؛ امروز ۷ مهر ماه جلسه ای با حضور  بخشداری مرکزی ، رئیس آب و فاضلاب ، نمایندگان شهرداری ، رئیس شورای اسلامی روستای گرجی و دهیاری جهت صدور مجوز حفر کانال جهت لوله گذاری آب شرب روستای گرجی تشکیل شد.

در این جلسه مقرر گردید حداکثر تا ۱۰ مهرماه مجوز کندن کانال مسیر لوله گذاری را صادر نمایند.