گشت های مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی درشهرستان ازنا ادامه دارد به گزارش #ازناخبر ؛ امروز صبح مورخ ۸ام مهر گشت مشترک توسط رئیس اداره غله و صمت به همراه بازرس اداره صمت و اتاق اصناف صورت گرفت. این بازرسی ها بصورت مداوم با هدف بررسی نحوه خدمت رسانی این صنف به شهروندان […]

گشت های مشترک و بازرسی از واحدهای صنفی نانوایی درشهرستان ازنا ادامه دارد

به گزارش #ازناخبر ؛ امروز صبح مورخ ۸ام مهر گشت مشترک توسط رئیس اداره غله و صمت به همراه بازرس اداره صمت و اتاق اصناف صورت گرفت.

این بازرسی ها بصورت مداوم با هدف بررسی نحوه خدمت رسانی این صنف به شهروندان در خصوص رعایت وزن مصوب و قیمت عرضه این کالا، همچنین بررسی رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی توسط متصدیان مربوطه و برخورد با تخلفات صنفی، بهداشتی و ارسال پرونده تخلف به اداره تعزیرات حکومتی روزانه در حال انجام است.