علی آشتاب مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: از محل تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات قابل توجهی به طرح‌های اشتغال‌زا در استان پرداخت می‌شود. وی در جلسه دبیرخانه کارگروه اشتغال با اشاره به اختصاص تسهیلات ویژه از محل تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: از این محل ۳۲ هزار میلیارد تومان برای […]

علی آشتاب مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: از محل تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات قابل توجهی به طرح‌های اشتغال‌زا در استان پرداخت می‌شود.

وی در جلسه دبیرخانه کارگروه اشتغال با اشاره به اختصاص تسهیلات ویژه از محل تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: از این محل ۳۲ هزار میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با درصد بیشتر بیکاری اختصاص یافته که با توجه به تعیین رسته‌های اشتغال‌زا در استان شامل سرمایه در گردش، طرح‌های ایجادی و توسعه می‌شود.