به گزارش #ازناخبر ، یوسفوند مسئول اورژانس شهرستان ازنا مطرح کرد : برای تکریم و سرعت بخشی به پوشش واکسیناسیون مردم پایگاه‌های سیار اورژانس مسئولیت واکسیناسیون هم شهریان را به عهده گرفتند. وی افزود : این طرح با همکاری مرکز بهداشت شهرستان ، واحد واگیر ، درمانگاه خاتم انبیا و داوطلبان تا پایان طرح واکسیناسیون […]

به گزارش #ازناخبر ، یوسفوند مسئول اورژانس شهرستان ازنا مطرح کرد : برای تکریم و سرعت بخشی به پوشش واکسیناسیون مردم پایگاه‌های سیار اورژانس مسئولیت واکسیناسیون هم شهریان را به عهده گرفتند.

وی افزود : این طرح با همکاری مرکز بهداشت شهرستان ، واحد واگیر ، درمانگاه خاتم انبیا و داوطلبان تا پایان طرح واکسیناسیون ادامه خواهد یافت.

یوسفوند اظهار داشت : در گام نخست یک دستگاه آمبولانس به صورت اختصاصی به همراه پرسنل آموزش دیده و تجهیزات کامل در اختیار طرح واکسیناسیون قرار می گیرد.

ایشان گفت : در روز های آتی مرکز واکسیناسیون ثابت جهت تسریع در روند اجرای واکسیناسیون همگانی با همکاری اورژانس ۱۱۵ مرکز بهداشت و واحد واگیر این شهرستان راه اندازی می گردد.